FJORDVANGEN BARNEHAGE
natur, teater, miljø, trivsel, musikk

Logg på

SU arrangerer foreldremøte 27. januar kl.19.00 - 21.00

  • Tema: Mobbing i barnehage – hvordan avdekke, forebygge og stoppe mobbing. Voksnes arbeid i dette arbeidet.

    Foredragsholder: Lou Cathrin Norreen v/ FUB – Foreldreutvalget for barnehager

    Påmeldingsfrist: 22.01.2015

Klikk her for påmelding.

Ikke påmelding pr mail. Har du problemer med linken, lim inn følgende adresse i nettleseren din:http://goo.gl/forms/IUlbvj9hMb


Årsmøte 10. februar 2015

Eierstyret innkaller til årsmøte 10. februar kl. 20.00


Dugnad

Dugnadsoppgaver vi trenger hjelp til vårsemesteret 2015, og som kan gjennomføres utenom fellesdugnad er:

  • Beise amfitrappa, vippehuske og lekeapparater

Neste fellesdugnad er satt til lørdag 18. april og søndag 19. april kl. 9:00 – 14:00. Da skal vi male fellesrommet.


Planleggingsdager 2014-2015

For barnehageåret 2014/15 er det følgende planleggingsdager:

 - Fredag 12. september
- Fredag 7. november 
 - Fredag 2. januar 
 - Mandag 9. mars  
 - Tirsdag 26. mai


Brukerundersøkelsen FB 2014

Her er svarene på brukerundersøkelsen ved Fjordvangen Barnehage 2014.  SU vil jobbe med denne i høst og vinter for å sørge for at våre barn har det best mulig i barnehagen.

Husk at det er viktig for barnehagen at dere foreldre setter av tid til slike undersøkelser.

 

Brukerundersøkelsen


Endring av makspriser i barnehager

Stortinget har vedtatt å endre maksprisen i barnehage fra 1.1.2014. For Fjordvangen barnehage betyr dette

Oppholdsbetaling for heldagstilbud i barnehager på Nesodden fra 1.1.2014:

- Bruttoinntekt inntil 3G (kr. 255 735,- pr. 1.5.13) kr. 1 032,-
- Bruttoinntekt over 3G (kr. 255 736,- og mer pr 1.5.13) kr. 2 405,-

Betaling for mat kommer i tillegg, kr. 300,-

- Søskenmoderasjon 30% på første søsken
- Søskenmoderasjon 50% på andre og tredje søsken.


Årsmøte 13. Februar 2014

Husk årsmøte 13. februar 2014 kl 20:00


Copyrights 2013 - fj-barn@online.no - tlf. 66963204            Web og CMS fra Datafalken