FJORDVANGEN BARNEHAGE
natur, teater, miljø, trivsel, musikk

Logg på

Barn- og foredlesammenkomster

  • 12. desember:  Luciafeiring kl. 7:45
  • 19. desember:  Juleavslutning og Nissefest, drop inn mellom kl. 15:00 – 17:00
  •  I løpet av april inviterer respektive avdeling til foreldrekaffe
  • 17. juni: Sommerfest for barn, foreldre og ansatte

Copyrights 2013 - fj-barn@online.no - tlf. 66963204            Web og CMS fra Datafalken